Behandeling vindt plaats in de Basis GGZ of Specialistische GGZ. 

Sessies vinden bij voorkeur face to face plaats. Indien gewenst kan wegens omstandigheden gebruik worden gemaakt van online therapie via beeldbellen. Er zijn tevens mogelijkheden voor het volgen van E-health modules.

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en behandelaar centraal staan. Het is een parapluterm voor allerlei therapievormen die een psychotherapeut kan inzetten voor de behandeling van psychische klachten. De psychotherapeut kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken en betrekt ook de context waarin iemand leeft in haar begrip van de problemen. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.

Soms is ons direct duidelijk waar de behandeling zich op zal richten en wordt er met een focus klachtgericht gewerkt. Bijvoorbeeld bij een PTSS behandeling. Vaak echter is de eerste stap samen onderzoeken wat belemmerende patronen zijn van denken, voelen en doen.  Met behulp van gesprekken en oefeningen kun je deze patronen gaan veranderen. Het werken aan bevredigender relaties met anderen is daar vaak onderdeel van. Verder stimuleer ik mensen te laten (her)ontdekken wat hen motiveert en met welke hulpbronnen ze hun veerkracht kunnen vergroten.

Een actieve inzet van therapeut en cliënt en de ervaring van een goede samenwerking zijn onontbeerlijk voor een positieve uitkomst van de therapie. De werkrelatie wordt daarom regelmatig geëvalueerd. 

 

Vormen van psychotherapie waar ik mij door laat inspireren of waar ik (deels) gebruik van maak:

- Cognitieve gedragstherapie (VGCT ®) 

- Traumabehandeling (EMDR/Imaginaire exposure) 

- Psychodynamische therapie (Affect Fobie Therapie)

- Schemagerichte therapie 

- Lichaamsgerichte therapie