Vergoeding en tarieven

Ik ben BIG-geregistreerd, wat betekent dat de zorg (gedeeltelijk) vergoed wordt vanuit de Basisverzekering. Ik werk in 2024 deels als contractvrije zorgverlener. Dit houdt in dat ik niet met alle zorgverzekeraars contracten heb. 

 

Voor 2024 heb ik contracten met:

- Zorg en Zekerheid

- Zilveren Kruis (inclusief FBTO, Pro life, Interpolis)

- VGZ (incl. Univé Zorg, Bewuzt, IZA, Zekur, IZZ, Zorgzaam, UMC zorgverzekering, UnitedConsumers)

- Menzis (incl. Anderzorg, HEMA, VinkVink)

- DSW

- Aevitae

- ASR/Ditzo

 

Bij een zorgverzekeraar waarmee ik een contract heb afgesloten wordt de zorg direct met de zorgverzekeraar verrekend. Indien u een zorgverzekeraar heeft waarmee ik geen contract heb afgesloten, dient u zelf de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis krijgt u het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars met wie ik geen contract heb, moet vooraf toestemming worden gevraagd indien verwacht wordt dat er meer dan 35 sessies nodig zullen zijn (wat bij gespecialiseerde GGZ vaker voorkomt).

 

Bij de basisverzekering zijn er twee 2 polis varianten die verschillend vergoeden bij niet-gecontracteerde zorg!

Hebt u een:

  1. Naturapolis  deze vergoedt tussen de 60% en 85 % van het behandeltraject volgens het landelijk vastgestelde Nza tarief.
  2. Restitutiepolis (een zuivere!) deze vergoedt in principe 100% van het behandeltraject volgens het Nza tarief. Sommige restitutiepolissen vergoeden minder, evenals de nieuwe combinatiepolissen.

Informeert u vooraf  bij uw verzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Houdt ook rekening met het eigen risico van €385.

Het is aan u om te vragen naar uw specifieke polisvoorwaarden. Vanzelfsprekend wil ik wel met u meedenken. U blijft echter ten alle tijden eindverantwoordelijk voor de financiële afwikkeling.

 

Tarieven

Ik hanteer landelijk vastgestelde tarieven voor een psychotherapeut volgens de Nza. https://www.nza.nl/

Het tarief van een gemiddeld behandelconsult van 45 minuten bedraagt € 156,72

Overige meest gebruikte prestaties en hun tarieven:

Intake: diagnostiek vanaf 60 min. € 211,06 (vaak zijn er 2 intake gesprekken nodig bij SGGZ)

Diagnostiek: vanaf 45 min. € € 183,07

Wanneer u een restitutiepolis heeft, ontvangt u maandelijks per post een factuur voor de genoten sessies. U betaalt deze factuur aan de praktijk. U dient de factuur in bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het gedeelte dat mogelijk niet wordt vergoed, komt voor uw eigen rekening.

Afzeggen van een afspraak kan alleen 24 uur voor het ingeplande gesprek, telefonisch op nummer 06- 26781772. 

Gemiste/niet tijdig afgezegde afspraken kan ik niet bij de zorgverzekeraar declareren. Indien u niet tijdig op de afspraak verschijnt, wordt een tarief van € 90,- gerekend ongeacht de reden.

Zorgprestatiemodel

De zorg wordt sinds 2022 afgerekend per prestatie (Zorgprestatiemodel, ZPM), dat wil zeggen per verrichte handeling (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een huisartsconsult, of een operatie). U zult daarom maandelijks kunnen terugzien hoeveel minuten er zijn gedeclareerd voor behandeling dan wel diagnostiek. Zie voor informatie over het zorgprestatiemodel de landelijke website: https://www.zorgprestatiemodel.nl

Niet verzekerde zorg (OVP) 

Het maximum tarief voor een niet basispakketzorg consult is door de NZa voor 2024 vastgesteld op € 131,82 per sessie van 60 minuten (45 directe en 15 min indirecte tijd). De praktijk hanteert een tarief van €110.