Voor wie:

Iedereen die worstelt met klachten en vervelende symptomen of vastloopt in belemmerende patronen of relaties kan baat hebben bij psychotherapie. Gevraagd wordt een beetje nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en moed om diverse aspecten van jezelf te onderzoeken en aan te pakken. En de bereidheid om je enige tijd aan de therapie te committeren en daar tijd en aandacht voor vrij te maken. 

De praktijk biedt zorg aan (jong)volwassenen binnen de Basis GGZ (BGGZ), de Specialistische GGZ (SGGZ) maar ook in de onverzekerde zorg (voor wie zelf betaalt). Dit betekent dat mensen met lichte tot matig-ernstige problematiek bij mij terecht kunnen. Helaas is er geen plek voor zeer crisisgevoelige mensen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de betreffende setting zijn er namelijk onvoldoende mogelijkheden om de zorg tijdig en adequaat te kunnen intensiveren. Ook is er geen psychiater direct aan de praktijk verbonden in geval van crisis of ernstige suicidaliteit. Er wordt dan ook geen medicatie voorgeschreven vanuit de praktijk. 

Mensen met o.a. de volgende klachten kunnen zich aanmelden en komen meestal in aanmerking voor (een deel van) vergoeding vanuit de Basis Zorgverzekering:

- Angst en paniek

- Stemmingsklachten

- Traumaklachten

- Steeds weer vastlopen in relaties op werk of privé

- Rouw

- Persoonlijkheidsproblemen

De praktijk biedt geen behandeling bij verslavings- of eetproblematiek.

 

Niet verzekerde zorg (OVP) betreft:

- Relatietherapie (hiervoor heb ik samenwerkingsverbanden met diverse praktijken)

- Overspannenheid, stressklachten en burnout

- Specifieke fobie (bv. vliegangst)

- Overige vragen rond zingeving, identiteit, persoonlijke ontwikkeling

- HSP (hoogsensitiviteit)

Therapie bij deze klachten kan in sommige specifieke gevallen wel vergoed worden of betaald door uw werkgever (werkgeverstraject). Indien er geen vergoeding plaatsvindt geldt een tarief volgens de richtlijnen voor OVP. 

U kunt altijd overleggen met de praktijkhouder als u zich afvraagt of de hulpvraag past bij de praktijk. Voorafgaande aan de intake vindt een telefonische screening plaats.